กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “2020 SMART 2.0 Student Online Competition”

ฝ่ายเลขานุการของเครือข่าย SATU Presidents’ Forum ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางระบบออนไลน์ในโครงการ “2020 SMART 2.0 Student Online Competition” ในธีม “Forging Creative Pathways with International Education-Utilizing Local Resources to Diversify Outreach and Innovation” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาระบบทางไกลหรือระบบออนไลน์ที่ดีขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถของตนเอง ได้ทำงานเป็นทีมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย SATU

 

 

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ วิธีการ และขั้นตอนการสมัคร ดังปรากฎที่เว็บไซต์ : http://satu-smart.com/index.php

โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ : http://satu-smart.com/registration.php

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563