คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

Faculty Activities

สำนักข่าวโฟกัส เข้าพบและสัมภาษณ์คณบดี

FOCUS พบคณบดี

IMBA Curriculum Committee Members meet to discuss about a new strategic planning for academic year 2019.

IMBA meeting

คณะวิทยาการจัดการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

MICE Meeting

ค่ายวิทยาการฯสรรสร้างชุมชน ครั้งที่16

ค่ายวิทยาการฯ #16