กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.