กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องทรัพยากรการเรียนรู้

เวลาเปิด-ปิดบริการ
เปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ – วันพุธ  เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 10.00-18.00 น.
ปิดบริการ ทุกวันพฤหัสบดี – วันศุกร์
ให้บริการ ยืม-คืน
– หนังสือทั่วไป
– สารนิพนธ์
– วิทยานิพนธ์