กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ตราอัตลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตราอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

รูปแบบทางการ

รูปแบบทางการ ภาษาอังกฤษ แบบสี
รูปแบบทางการ ภาษาอังกฤษ แบบขาวดำ
รูปแบบทางการ ภาษาไทย แบบสี
รูปแบบทางการ ภาษาไทย แบบขาวดำ

รูปแบบทางการ (ใหม่)

รูปแบบทางการ ภาษาอังกฤษ แบบสี
รูปแบบทางการ ภาษาอังกฤษ แบบขาวดำ
รูปแบบทางการ ภาษาไทย แบบสี
รูปแบบทางการ ภาษาไทย แบบขาวดำ

โลโก้ AACSB

ตราอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบมาตรฐาน

รูปแบบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ แนวนอน
รูปแบบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ แนวตั้ง
รูปแบบมาตรฐาน ภาษาไทย แนวนอน
รูปแบบมาตรฐาน ภาษาไทย แนวตั้ง