กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

รายงานทางการเงิน

รายงานทางเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบประมาณกองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
งบประมาณกองทุนวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562