กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

เพลงประจำคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพลงประจำคณะวิทยาการจัดการ

Victory Day

เฉดม่วงร่วมดวงใจ

เราคือลูกวิทยาการ

ปณิธาน วจก. ช่อศรีตรัง

พวกเราวิทยาการจัดการ

มาร์ชลูกวิทยาการ

วิทยาการสานใจ

สัญญาวิดยากาน

สิงห์คราม-สำเภาทอง

FMS Spot Radio

FMS Jingle 2021 (TH-Version 2)

FMS Jingle 2021 (ENG-Version 2)

IMBA Jingle 2021 (TH-Version)

IMBA Jingle 2021 (ENG-Version)

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เขตรั้วสีบลู

แดนสรวง

จะกอดความดีไว้ในใจนิรันดร์

ถิ่นศรีตรัง

พริ้วศรีตรัง

ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี

มาร์ชสงขลานครินทร์

ยังไม่ลืมศรีตรัง

ร่มศรีตรัง

รำวงน้องก็อีกราย

ลาร่มศรีตรัง

สงขลานครินทร์