กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

อาจารย์แลกเปลี่ยน

อาจารย์แลกเปลี่ยน

Nominated Exchange/Nominated Global Professor
รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Accounting and Finance), University of Newcastle

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7868
muttanachai.s@psu.ac.th

วินัยทางวิชาการ :

Accountancy

สาขาหลักหรือสาขาวิชาการสอน :

Intermediate Accounting

ความเชี่ยวชาญในแง่ของวิชาการและการวิจัย :

ESG and CSR Reporting

หลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ :

Accounting Research

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

[69] Jomthanachai, S., Tippong, D., Suttipun, M., Keawwilai, A., Rattanachan, S., Meerungruang, S., & Limphanudom, W. (2021). Relationship between sufficiency economy philosophy and business performance. ABAC Journal, 41(1). (In press) (Scopus)

 

[68] Arwae, A., & Suttipun, M. (2020). Confirmatory factors of corporate social responsibility of SMEs in the southernmost region of Thailand (Thai version). Journal of Legal Entity Management and Local Innovation, 6(5). (In press)

 

[67] Suttipun, M. (2020). KAM reporting and common share price of listed companies in the Market of Alternative Investment from Thailand. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 24(3), 1-10. (Scopus)

 

[66] Suttipun, M., & Arwae, A. (2020). The influence of sufficiency economy philosophy practice on SMEs’ performance in Thailand. Entrepreneurial Business and Economic Review, 8(2). (In press) (ISI)

 

[65] Siripong, W., & Suttipun, M. (2020). Influence of profitability on stock price: a case study of listed companies in Market for Alternative Investment (MAI) (Thai version). HatYai Academic Journal. (In press)

 

[64] Suttipun, M., Hiransalee, P., Dumchu, L., & Siripong. (2020). The relationship between the sufficiency economy philosophy practice and performance represented by the balanced scorecard: a case study of SME’s in Songkhla province (Thai version). Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 15(1), 134.153.

 

[63] Limroscharoen, S., Sangaroon, P., & Suttipun, M. (2020). The relationship between board composition and environmental disclosure: a case study of companies from the Market of Alternative Investment (MAI) (Thai version). Phuket Rajabhat University Academic Journal, 16(1). (In press)

 

[62] Hossain, T., Alam, M., Suttipun, M., & Pentrkan, A. (2020). The effect of transformational leadership on corporate social responsibility: evidence from Thai hospitals. Journal of Asia Business Studies. 14. (In press) (ISI)

 

[61] Suttipun, M. (2020). The factors influencing Key Audit Matter reporting in Thailand. Asian Journal of Accounting Perspectives, 13(1). pp. 23-35.

[60] Suttipun, M., Suksakul, P., Kanchanarat, P., & Yordudom, T. (2019). Influence of income tax payment on business investment: a case study of listed companies from the Stock Exchange of Thailand, ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 6(1). 31-40. (ISI)

 

[59] Bostan Ali, W., Suttipun, M., & Hungsapruek, T. (2019). The influence of trust management on e-loyalty of internet banking users: evidence from Southern Thailand. Pacific Business Review International, 12(4). 1-8. (ISI)

 

[58] Siripong, W., Phramhan, N., Pimpakarn, P., Panyaying, R., Saengsri, S., Malawaichan, I., & Suttipun, M. (2019). The relationship between research and development disclosures and financial performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) (Thai version). MUT Journal of Business Administration, 16(2), 173-190.

 

[57] Suttipun, M., & Duriyaratthakan, S. (2019). An influence of energy management on Thai manufacturing firm performance. Management Research and Practice, 11(2). 53-62. (ISI)

 

[56] Suttipun, M., Siripong, W., Sattayarak, O., Wichianrak, J., & Limroscharoen, S. (2019). The influence of enterprise risk management on firm performance measured by the balanced scorecard: evidence from SME’s in Southern Thailand. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1), 33-52. (ISI)

 

[55] Siripong, W., Klaikaew, N., Saejia, T., Chaitaworn, P., Budjariya, S., & Suttipun, M. (2019). Relationship between corporate social responsibility and earning quality of hotels’ business in Songkhla province (Thai version). Journal of Southern Technology, 12(1), 129-137.

 

[54] Chanatup, S., Aujiraponggpan, S., & Suttipun, M. (2019). The integrated reporting of listed companies on the Stock Exchange of Thailand. Revista Evidenciacao Contabil & Financas (RECFin), 7(2), 142-159. (ISI)

 

[53] Limaporn, S., Suttipun, M., Binarvang, K., Yebmae, C., Chamradlaph, P., & Eukuntorn, S. (2019). The relationship between KAM disclosure and stock price of listed companies from the Stock Exchange of Thailand in SET100 (Thai version). Journal of Accountancy and Management, 11(3), 40-53.

 

[52] Suttipun, M., & Pratoomsri, L. (2019). An influence of corporate governance on segment disclosure in Thai context. The DLSU Business & Economics Review, 29(1), 131-145. (SCOPUS)

 

[51] Suttipun, M., & Boomlai, A. (2019). The relationship between corporate governance and integrated reporting: Thai evidence. International Journal of Business and Society, 20(1), 348-364. (ISI)

 

[50] Suttipun, M., & Chawana, P. (2019). Influence of internal control on earning quality of companies in the Federation of Southern Thailand Industries (Thai version). Humanity and Social Science Journal Ubon Ratchthani University, 10(1), 1-23.

 

[49] Suttipun, M. (2019). The longitudinal study of sufficiency economy philosophy reporting of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 11(2), 187-206. (ISI)

 

[48] Wichianrak, J., Suttipun, M., Rotchum, K., Prasupsook, N., Tingpeng, W., & Boonsong, M. (2019). Influence of corporate social responsibility reporting and audit risk: an evidence of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). University of the Thai Chamber of Commerce Journal, 39(2), 68-82.

 

[47] Suwansin, N., Sawasdee, T., & Suttipun, M. (2019). Relationship between Risk Management Disclosure and Cost of Debt: Case Study of the Stock Exchange of Thailand (SET) and Market for Alternative Investment (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, 14(1), 72-93.

 

[46] Phramhan, N., Thongjuaphet, P., Niamkaew, P., Maneepairat, P., Supattachaiwong, P., & Suttipun, M. (2019). Integrated reporting of firm value by listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET100) (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, 14(2), 112-132.

 

[45] Suwansin, N., Kaewthoung, T., Kaewsaithong, N., Ladapromthong, N., Koten, S., & Suttipun, M. (2018). The comparative study of risk management disclosure between listed companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) and in the Market for Alternative Investment (MAI) (Thai version). HatYai Academic Journal, 16(2), 153-170.

 

[44] Limroscharoen, S., Khongkaew, C., Naniruttisai, N., Wainiphlee, P., Sangkeaw, S., & Suttipun, M. (2018). The influence of corporate social responsibility on organizational performance from the balanced scorecard perspectives: a case study of hotels in Phuket, Krabi, and Phang Nga provinces (Thai version). Journal of Business Administration, Thammasart Business School, 40(160), 24-46.

 

[43] Suttipun, M. (2018). Association between board composition and intellectual capital disclosure: an evidence from Thailand. Journal of Business Administration, Thammasart Business School, 40(160), 74-97.

 

[42] Suttipun, M., Maithong, A., Manae, N., Samang, N., & Srirat, T. (2018). An influence of corporate social responsibility on performance measured by balance scorecards: an evidence of hotels in Southern Thailand boarding provinces. ABAC ODI Journal, 5(1), 97-113.

 

[41] Suttipun, M. (2018). The influence of corporate governance, and sufficiency economy philosophy disclosure on corporate financial performance: evidence from Thailand. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 10(1), 79-99. (ISI)

 

[40] Wannachat, K., Puttasawat, P., & Suttipun, M. (2018). Efficiency management of dual vocational education course and readiness professional skill on accordance with International Education Standards for Professional Accountants No.3 of accountant holding diplomas in accounting (Thai version). Princess of Naradiwas University Journal, 5(2), 196-206.

 

[39] Siripong, W., Sariddeeperaphan, K., & Suttipun, M. (2018). Influence of cash flow on profitability and market price: a case study of companies in the Market for Alternative Investment (Thai version). Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2), 111-120.

 

[38] Limroscharoen, S., Duangphakdee, A., & Suttipun, M. (2018). What are the key factors influencing successful implementation of accounting information system for resource planning? A case study of rubber wood companies in Thailand. ABAC ODI Journal, 5(1), 130-143.

 

[37] Suttipun, M. (2018). The relationship between ownership structure, board composition and corporate characteristics on financial performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Journal of Management Science: Chiangrai Rajabhat University, 13(1), 1-24.

 

[36] Suttipun, M., Duangpanya, P., Sattayarak, O., & Runglertkrengkari, S. (2018). Relationship between competency as per the International Education Standards for Accounting Professionals and the awareness and understanding of Thailand Financial Reporting Standards for Small and Medium Sized Enterprises: A case study of Southern Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(3), 1-7. (SCOPUS)

 

[35] Limroscharoen, S., Immelman, A., Chumchuen, J., Srasri, N., Montree., & Suttipun, M. (2017). How does corporate entrepreneurship strategy influence organizational performance of the small and medium sized enterprises in the southernmost region of Thailand? Through the lens of the balanced scorecard. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 4(2), 110-132. (ISI)

 

[34] Suttipun, M. (2017). The effect of integrated reporting on corporate financial performance: an evidence of Thailand. Corporate Ownership & Control, 15(1), 133-142. (SCOPUS)

 

[33] Suttipun, M., Klinnawee, S., Chawalitsittikul, S., Boonphirom, S., & Madiyoh, S. (2017). The effect of competency of accounting lecturers based on the International Education Standards of in Southern Thailand University on the working effectiveness (Thai version). HatYai Academic Journal, 15(1), 73-89.

 

[32] Suttipun, M., & Saefu, S. (2017). Corporate characteristics, sufficiency economy philosophy reporting, and financial performance. The DLSU Business & Economics Reviews, 26(2), 1-16. (SCOPUS)

 

[31] Suttipun, M., & Setyadi, D. (2017). How does Triple Bottom Line reporting influence financial performance? Evidence from LQ45 listed companies in the Indonesia Stock Exchange. ABAC ODI Journal, 4(2), 24-36.

 

[30] Pratoomsri, L., & Suttipun, M. (2016). Segment disclosures of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). WMS Journal of Management, 5(3), 11-21.

 

[29] Chamnakij, O., & Suttipun, M. (2016). The relationship between corporate governance and Triple Bottom-line disclosures on websites: a case study of companies listed in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Journal of Business Administration, 38(149). 23-43.

 

[28] Naklerd, S., & Suttipun, M. (2016). An influence of corporate governance on environmental disclosures of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Chulalongkon Business Review, 38(149), 40-69.

 

[27] Suttipun, M., & Sittidate, N. (2016). Corporate social responsibility reporting and operation performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities, 22(1), 1-24.

 

[26] Changsan, N., & Suttipun, M. (2015). The factor influencing the readiness of accounting teachers in vocational education towards ASEAN Economic Community (AEC) (Thai version). Kasetsart Educational Review, 30(3), 24-34.

 

[25] Suttipun, M., & Saelee, S. (2015). An effect of corporate governance on sustainable development reporting in Thailand. Corporate Ownership & Control, 13(12), 696-704. (SCOPUS)

 

[24] Suttipun, M. (2015). Sustainable development reporting: evidence from Thailand. Asian Social Science, 11(13), 316-326. (SCOPUS)

 

[23] Suttipun, M. (2015). The readiness of Thai accounting student to IES and its competency: a survey study of Southern Thailand. The 4th International Conference on Technology and Operations Management, 201–208. (SCOPUS)

 

[22] Koonkaew, R., & Suttipun, M. (2015). The Readiness of Accounting Professionals in an university toward ASEAN Economic Community (Thai version). Journal of Management Sciences, 32(1), 37-64.

 

[21] Suttipun, M. (2014). The readiness of accounting students in ASEAN Economic Community: an empirical study of Thailand. Asian Journal of Business and Accounting, 7(2), 139–157. (ISI)

 

[20] Suttipun, M. (2014). Corporate characteristics, CSR reporting, and firm financial performance: an evidence of Thailand. Corporate Ownership & Control, 12(12), 844–855. (SCOPUS)

 

[19] Suttipun, M., & Kungkajit, S. (2014). The Relationship between Corporate Environmental Disclosures in Thailand: A Comparative Study of Listed Companies in Property and Construction, and Agriculture and Food Industries (Thai version). Journal of Business Administration, 36(144), 54-69.

 

[18] Suttipun, M., Sookawat, S., Macharern, A., Teenpittayamas, A., Konyuang, A., Junlatap, K., Wanichkulpitak, Y., Jindeawa, T., Khumhitakphong, N., Toh-emae, N., & Chaichana, S. (2014), Perception of accounting student in Prince of Songkla University on Thai financial reporting standards for non-publicly accountable entities (Thai version), Journal of Management Sciences, 31(2), 65–85.

 

[17] Suttipun, M., Sookawat, S., Macharern, A., Teenpittayamas, A., Konyuang, A., Junlatap, K., Wanichkulpitak, Y., Jindeawa, T., Khumhitakphong, N., Toh-emae, N., & Chaichana, S. (2014). The relationship between perception of Thai financial reporting standards for non-publicly accountable entities and quality of Thai accountants: a case study in South of Thailand (Thai version). Chulalongkon Business Review, 36(142), 40-57.

 

[16] Suttipun, M., & Nuttaphon, C. (2014). Corporate social responsibility reporting on websites in Thailand. The Kasetsart Journal Social Sciences, 35(3), 536–549. (SCOPUS)

 

[15] Suttipun, M. (2013). Readiness and Factor Influencing Readiness of Thai accountants Toward ASEAN Economic Community: A Survey Study of Accountants from Songkla Province (Thai version). Chulalongkon Business Review, 35(138), 66-92.

 

[14] Suttipun, M. (2013). The way out of Thai business to sustainable development (Thai version). Journal of Business Administration, 35(136), 38-50.

 

[13] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). A study of environmental disclosures by Thai listed companies on websites. Procedia Economic and Finance, 3(2), 9-15.

 

[12] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Corporate environmental disclosures: a longitudinal study of Thai disclosures. The Global Business and Economic Anthology, 1(March 2012), 30-40.

 

[11] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). The differences in corporate environmental disclosures on websites and in annual reports: a case study of companies listed in Thailand. International Journal of Business and Management, 7(14), 18-31.

 

[10] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Making or not making environmental disclosures in Thailand. International Journal of Business and Social Science, 3(9), 73-91.

 

[9] Suttipun, M. (2012). Environmental disclosures in ASEAN: a research note (Thai version). Journal of Management Sciences, 29(1), 83-108.

 

[8] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). Determinates of environmental disclosures in corporate annual reports of the Stock Exchange of Thailand. International Journal of Accounting and Financial Reports, 2(1), 99-115.

 

[7] Suttipun, M. (2012). Environmental disclosures in corporate annual reports: a study of 50 large companies in the Stock Exchange of Thailand (Thai version). Chulalongkon Business Review, 34(132). 47-67.

 

[6] Suttipun, M., & Stanton, P. (2012). A study of environmental disclosures by Thai listed companies on websites. Global Science & Technology Forum Business Review, 1(3), 105-110.

 

[5] Suttipun, M. (2012). Triple bottom line reporting in annual reports: a case study of companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET). Asian Journal of Finance & Accounting, 4(1), 69-92.

 

[4] Suttipun, M. (2005). The concept of debt restructuring for SMEs in Thailand (Thai version). Journal of Management Sciences, 23(1), 85-92.

 

[3] Suttipun, M., & Meesuk, K. (2005). Trouble debt restructure approach for small and medium enterprises (Thai version). Maejo Vision Journal, 6(2), 50-55.

 

[2] Suttipun, M., & Meesuk, K. (2004). Factors in credit approach from financial institute for small and medium enterprises (Thai version). Journal of Management Sciences, 22(2), 63-71.

 

[1] Suttipun, M., & Maneemai, P. (2003). Accounting information of small and medium enterprises: focus of SMEs accounting software training program delegates in Trang and Krabi (Thai version), 15th Prince of Songkla University Annual Research Abstract, pp. 653.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

ไม่มีข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Political Science) University of Waikato, New Zealand,  2015

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7845
kayanee.b@psu.ac.th

วินัยทางวิชาการ :

Public Administration

สาขาหลักหรือสาขาวิชาการสอน :

Local administration

ความเชี่ยวชาญในแง่ของวิชาการและการวิจัย :

Public finance, Politics in ASEAN, Governance

หลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ :

Public management

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Boonpunth, K.C., & Rolls, M.G. (2017). “Peace Survey-Lessons Learned from Northern Ireland
to Southern Thailand”. ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities. 4(2), 133-153.

 

Boonpunth, K. C. & Roll, M. G. (2016). The Role of Civil Society in Peacebuilding in Southern
Thailand, Journal of Public Affairs, 16(4), 376–383.

 

ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์. (2562). “การมีส่วนร่วมของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในชายแดนใต้”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 17(1), 100-117.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

ไม่มีข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Supply Chain & Logistics), RMIT University Australia, 2560

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7933
sarunyoo.k@psu.ac.th

วินัยทางวิชาการ :

Logistic and supply chain management

สาขาหลักหรือสาขาวิชาการสอน :

Logistics and supply chain management, operation management, port management

ความเชี่ยวชาญในแง่ของวิชาการและการวิจัย :

Agricultural logistics and supply chain

หลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ :

Introduction to logistics and supply chain,
operation management (some chapters) for BBA,
operation management for imba (some chapters)

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ไม่มีข้อมูล

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

ไม่มีข้อมูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา  บอสตัน อลี

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Business Administration (MIS), Victoria University Melbourne Australia, 2017

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7907
wanamina.w@psu.ac.th

วินัยทางวิชาการ :

Business Administration

สาขาหลักหรือสาขาวิชาการสอน :

Business and Management

ความเชี่ยวชาญในแง่ของวิชาการและการวิจัย :

Business Administration, International Business,
Project Management, Tourism and MICE Management

หลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ :

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Bostan Ali, W., Hungsapruek, T. & Suttipun, M. (2019). The influence of trust management on e-loyalty of internet banking users: evidence from Southern Thailand. Pacific Business Review International, 12(4). pp.1-18.

 

Waehama, W. and Laparojkit, S. (2018). The Main Factors Influencing E-Business Technology Adoption of Entrepreneurs in WOW Project Songkhla, Thailand, Faculty of Management Sciences Journal, Prince of Songkla University, Bangkok Thailand, 36(2). pp. 60-86.

 

Waehama W. & Waehama W. (2018). Development Flipped Classroom Model by Using Live Lectures to Online Video-Recoded Lectures Base on Facebook for 21st Century Learning Skills in Educational Research and Evaluation Faculty of Education Prince of Songkla University. Veridian E journal, Silapakorn University, 11(3), 1786-1804.

 

Waehama W, Alam MM, Hayeemad M, et al (2018). Challenges and Prospects of the Halal
Hotel Industry in Muslim-majority and Muslim-minority Countries: The Case of Malaysia and Thailand. Journal of Halal Industry and Services; 1(1): a0000018, http://journals.hh-publisher.com/index.php/JHIS/article/view/10

 

Waehama, W. (2018). Comparison of the Effectiveness of Work Integrated Learning and
Computer Simulation Teaching Method for Theoretical Subjects in Hospitality Industry Curriculum. Faculty of Management Sciences Journal, Prince of Songkla University, Bangkok Thailand.

 

Waehama, W., and Srisakun, C. (2017). The Challenges of ASEAN Youths Organization in Promoting ASEAN Tourism Growth. Dusit Thani College Journal, Bangkok, Thailand, 11 (Special Volume), 75- 92, http://www.dtc.ac.th/images/journal/May2017/5.pdf

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Waehama, W., et al. (2019). Prospects of halal hotel industry: The case study of southern Thailand Island. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 59-83). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). The future meetings: A case study of five selected Thailand’s world class venues. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 535-567). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Understanding the needs of the business travellers: A case study in hotel southern Thailand. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 587-643). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Green image and business travelers decision making in the green hotel industry in Thailand. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 2089-2122). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Baan Thung Jang Village the future community based tourism. In International Conference on 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference (pp. 987-1006). Hongkong.

 

Waehama, W., et al. (2019). Exploring the McKinsey 7s of Muslim-friendly hotels in Islands of Southern Thailand. Proceeding of 11th National Conference on Administration and Management. (pp.354-363) PSU Hatyai, Thailand.

 

Waehama, W., et al. (2018). Challenges and Prospects of Halal Hotel Industry in Muslim and Non-Muslim Countries: Proposed Study on Thailand and Malaysia. In International Conference on Halal Innovations in Products and Services 2018 (pp. 157-158). Songkla: International Institute for Halal Research and Training (INHART) and Halal Institute Prince of Songkla University.

 

Waehama, W., et al. (2018). The Impact of Engaged Users on eWOM of Event Facebook Page. Proceeding of 10th National Conference on Administration and Management. (pp.394-600) PSU Hatyai, Thailand.

 

Waehama, W.. McGrath M., and Fong. M. (2018) Towards More Formal Representations of Organisation and Management Theory: A System Dynamics Model of Expectancy Theory. Proceeding of t Proceedings of Sydney International Business Research Conference 2018, (pp. 52-53) Novotel Sydney Central, Sydney, Australia.

 

Waehama, W. (2018). The Impact of eWOM on MICE Curriculum. Proceeding of ASEAN Tourism Research Conference 2018. ASEAN Tourism Research Association, PSU Phuket, Thailand

 

Waehama, W. (2016). Development and Challenges of ICT Adoption in the Hotel and Tourism Industry among ASEAN Countries. Proceeding of the 40th National Graduate Research Conference (p.43), PSU Hatyai, Thailand.

 

Waehama, W. and Ch’ng, T. (2016). Internationalization of the Education System: ASEAN in the 21st century. ASEAN Youth Initiative (AYIPC) (pp. 5-6), Persatuan Pelajar Nodonesia Malaysia.

 

Waehama, W. and Ch’ng, T. (2016). Factors determining the success of international student feedback tools. 27th ISANA International Education Association Conference, Wellington, New Zealand [online] Available at: http://isana.proceedings.com.au/wp-content/uploads/2016/12/nana.pdf

 

Waehama, W. (2016). Measuring Service Quality of The Muslim Friendly Hotels in Thailand and its Impact on Behavioral Intention. Proceeding of the 14th ApacCHRIE Conference (pp. 126-127), Bangkok Thailand.

Mr.Arno Immelman

วุฒิการศึกษา :

Master of Science Entrepreneurship and International Business,
Northumbria University UK, 2559

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7958
arno.immelman@gmail.com

วินัยทางวิชาการ :

Entrepreneurship

สาขาหลักหรือสาขาวิชาการสอน :

Entrepreneurship and Corporate Communication

ความเชี่ยวชาญในแง่ของวิชาการและการวิจัย :

Entrepreneurship, Corporate Communication and Business Negotiation

หลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ :

Corporate Communication and Business Negotiation

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

Immelman, A. T., Dankittikul, T., & Suttipun, M. (2020). An Influence of Lean Manufacturing Practices on Firm Performance Measured by Balanced Scorecard: A Case Study of Manufacturing Firms in Thailand. Asian Journal of Social Sciences and Management Studies, 7(3), 198-207.

 

Limroscharoen, S., Immelman, A.T., Chumchuen, J., Srasri, N., Montree, P. and Suttipun, M. How does corporate entrepreneurship strategy influence organisational performance of the small and medium-sized entreprises in the southernmost region of Thailand?: Through the lens of the balanced scorecard. Journal of Social Sciences and Humanities 4(2): 110-132. May 2019.

 

Sud-on, P.,Mewes, K. and Immelman, A.(2019). Drivers to venture creation among young entrepreneurs: Construct and instrument development, Full Paper presented and published at IBSSH-2019, Paper Proceeding Vol No-01, Issue 09.

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

ไม่มีข้อมูล

ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์

วุฒิการศึกษา :

Doctor of Philophy Organizational Psychology, Alliant International University USA, 2559

ข้อมูลติดต่อ :

+66-7428-7925
natika.c@psu.ac.th

วินัยทางวิชาการ :

Human Resource Management

สาขาหลักหรือสาขาวิชาการสอน :

Organizational Behavior and business ethics

ความเชี่ยวชาญในแง่ของวิชาการและการวิจัย :

Organization psychology, Organization Development, OB, SEP

หลักสูตรที่ได้รับการเสนอชื่อ :

Organization Behavior, Business Ethics, Team development

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ไม่มีข้อมูล

ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม

Chaiyanupong, N., Immelman, A., & Kaikaew, K. (2016). Local sustainable development approach in Thai Business. Paper presented in Wolrd Business and Social Science Research Conference, Bangkok, Thailand. p.4.