กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

รับปริญญา 64

คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Advice for ceremony schedule Academic Year 2021

บัณฑิตชาย

บัณฑิตหญิง

ข้อห้ามที่ต้องถือปฎิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

01. ห้ามพกพาอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ

02. ห้ามนำกระเป๋า ถุงทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ

03. ห้ามนำเหรียญติดตัว อนุญาตให้พกเฉพาะธนบัตรเท่านั้น

04. ห้ามทำสีผม

05. ห้ามไว้เล็บยาวและไม่ตกแต่งเล็บ

06. ห้ามใช้น้ำหอม

07. ห้ามบัณฑิตชายสวมรองเท้าชนิดมีเชือกผูกและมีโลหะ

08. ห้ามบัณฑิตหญิงสวมรองเท้าสานหรือรองเท้าที่มีเฉพาะสายรัดข้อเท้าส้นแหลมและสูงเกิน 2.5 นิ้ว

09 ห้ามสวมสร้อย แหวน นาฬิกา สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลัด

คำร้องขอลาการฝึกซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
Sub-training leave request Graduation Ceremony
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Graduation ceremony schedule Academic Year 2021
ประกาศเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้า ตามยศ ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
และอื่นๆ สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย วิทยาเขตหาดใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
ข้อปฎิบัติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Rules of conduct for the graduation of graduates Prince of Songkla University
งานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการทำงาน คณะวิทยาการจัดการจัดการ
Student Development and Supporting Work Division
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาฯ ม.อ.
Registrar's Division, EILA, PSU