กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Contact channels

FMS Phone List - Lecturer

FMS Phone List - Staff

FMS Social Media 1

Contact channels

FMS Social Media 2

Access to important information

ติดต่อเรา

15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ +66-7428-7900 โทรสาร +66-7428-7890
fms-info@group.psu.ac.th

กล่องรับความคิดเห็น

สแกน QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็น