กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อเรา

15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ +66-7428-7900 โทรสาร +66-7428-7890
fms-info@group.psu.ac.th