กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดสื่ออัตลักษณ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Name Card

นามบัตร ด้านหน้า
นามบัตร ด้านหลัง

หัวกระดาษคณะวิทยาการจัดการ

หัวกระดาษคณะวิทยาการจัดการ (jpg)
หัวกระดาษคณะวิทยาการจัดการ (pdf)

Name Badge และ Lanyard

บัตรคล้องคอ
สายคล้องคอ

Presentation

คณะวิทยาการจัดการ

PowerPoint ขนาดความกว้าง 4 : 3
PowerPoint ขนาดความกว้าง 16 : 9

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PowerPoint ขนาดความกว้าง 4 : 3
PowerPoint ขนาดความกว้าง 16 : 9