กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

หน่วยประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับเรา

หน่วยประชาสัมพันธ์

นายอาณัฐ  ซึ้งประสิทธิ์
นักประชาสัมพันธ์
+66 7428 7841
arnut.s@psu.ac.th

บริการต่างๆ ของหน่วยประชาสัมพันธ์