กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

วิเทศสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกี่ยวกับเรา

ทีมงานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์
+66 7428 7907
wanamina.w@psu.ac.th
Mr. Arno Immelman
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ
+66 7428 7807
arno.i@psu.ac.th
Ms. Pimpaka Sripaiboon
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
+66 7428 7842
pimpaka.s@psu.ac.th
Mr. Shebley Haslan Abdul Majid
Foreign Expert
+66 7428 7842
shebley.b@psu.ac.th

ความร่วมมือกับสถาบันต่างชาติ

คณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญในการพัฒนากิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายสถาบันโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และจัดทำความร่วมมือการทำความร่วมมือด้านวิจัย สัมมนา เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์และทุนการศึกษา

หัวข้อ
ประชาสัมพันธ์ทุนศิษย์เก่า วจก. จากพี่เพื่อน้อง ภายใต้กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓22-02-2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)16-02-2021
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา11-02-2021
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา11-02-2021
ทุนทำงานแลกเปลี่ยนแบบนักศึกษามีทักษะ ภายใต้กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี ๒๕๖๓09-02-2021
แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)02-02-2021
รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (22 Jan 2021)25-01-2021
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓15-10-2020
ประกาศผลคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓15-10-2020
ทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)05-10-2020
โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทภายใต้โครงการ KU Short-term Exchange Programs 2021-202205-10-2020
ข่าวประชาสัมพันธ์เรียนปริญญาโทที่ Università degli Studi di Brescia ประเทศอิตาลี19-06-2020
ประชาสัมพันธ์ BLCU Summer Online Programs19-06-2020
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “2020 SMART 2.0 Student Online Competition”19-06-2020
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท “ASEAN Master in Sustainability Management programme” ณ UGM สาธารณรัฐอินโดนีเซีย19-06-2020
ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ณ สาธารณรัฐมาเลเซีย09-03-2020
ทุนการศึกษา ณ Universiti Brunei Darussalam (UBD)09-03-2020

หลักสูตรนานาชาติ

กิจกรรมนานาชาติ

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมภายใต้เครือข่ายนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นสากล อาทิเช่น กิจกรรมลอยกระทง, กิจกรรม Multicultural day เป็นต้น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและนิวซีแลนด์โดย มีนักเรียน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 50 คนและนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ 20 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้

กิจกรรมวันวัฒนธรรมนานาชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับสมาคมนักเรียนต่างชาติ (ISA) จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาประเทศ โดยมีกิจกรรมได้แก่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการทำกระทง, การเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารนานาชาติและฝึกภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม Ice Breaking Game

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร

Waltraud Jelinek-Krick อาจารย์ภาควิชาการจัดการระหว่างประเทศจาก University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย ได้เข้าร่วมโครงการ Erasmus + Staff Training ณ คณะวิทยาการจัดการระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2562

นาย Stephan Flink นักศึกษาสาขา of Business in Emerging Markets จาก FH Joanneum University of Applied Sciences,  ได้เข้าร่วมโครงการ Erasmus+  Marco Polo Project ณ คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึง 12 มิถุนายน 2562

ดร. Beinhauer Rupert อาจารย์ จาก University of Applied Sciences ประเทศออสเตรีย ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ณ คณะวิทยาการจัดการระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์

ประชุมคณบดีเพื่อหารือแนวทางการสร้างมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1

การประชุมความร่วมมือในระดับคณะกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ

การประชุมความร่วมมือในระดับคณะกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ

แบบฟอร์มการขอเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากทั่วโลก รวมถึงพันธมิตรอุตสาหกรรม, สถาบันการวิจัย, หน่วยงานรัฐบาลและพนักงานจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ การเยี่ยมชมเเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเราในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมภารกิจของเราในการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

วิธีการนัดหมายการเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ

หากต้องการเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ โปรดกรอกแบบฟอร์มการร้องขอผู้เข้าชมให้ละเอียดที่ลิงค์ด้านล่างและส่งไปที่ ir.fms@psu.ac.th โปรดทราบว่าจะต้องยื่นคำขอเยี่ยมชมอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนวันที่เสนอ เมื่องานวิเทศสัมพันธ์ได้รับคำขอของคุณแล้วแผนกดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาโดยคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ

ภาพถ่าย

    Sorry, no posts matched your criteria.

ติดต่อเรา
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะวิทยาการจัดการ, เงินทุน, กิจกรรม หรือการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ กรุณาติดต่อสำนักงาน
ir.fms@psu.ac.th, pimpaka.s@psu.ac.th
+66 (0) 84-287-842 (Monday-Friday)