กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท “ASEAN Master in Sustainability Management programme” ณ UGM สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ASEAN University Network for Business and Economics (AUN-BE) Secretariat ร่วมกับ AUN Secretariat, Universitas Gadjah Mada (UGM) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ the University of Agder ราชอาณาจักรนอร์เวย์

 

แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท “ASEAN Master in Sustainability Management programme” ณ UGM สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ มีทุนเต็มจำนวนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาจากอาเซียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวนประมาณ 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 544,000 บาท

 

รายละเอียดของหลักสูตรและทุนการศึกษาดังลิงค์ https://www.asean-sustainability.mba/