กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

มิถุนายน 2020

Università degli Studi di Brescia เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2020/2021 ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร