กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ประกาศสำหรับอาจารย์

คณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจกับ ม.อ. วิทยาเขตตรัง โดยการร่วมบุญสั่งหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 1500 กว่าชิ้น ส่งให้นักศึกษาคนละ 2 ชิ้น

เซฟ ‼️ แชร์ ‼️ บอกต่อ ‼️ FMS NEW NORMAL การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคจากเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในวงกว้างจึงทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา และเพื่อให้การจัดการศึกษาในสภาวะวิกฤตนี้ดำเนินการต่อไปนี้ได้และลดผลกระทบต่อนักศึกษา