กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เซฟ ‼️ แชร์ ‼️ บอกต่อ ‼️ FMS NEW NORMAL
การจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถานการณ์ตอนนี้ คือ ไฟเหลือง

สถานะสถานการณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ไฟแดง – จัดการเรียนการสอนแบบ Online 100%
ไฟเหลือง – จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่าง Online และ Offline

– มีจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าเรียน
– จัดสรรห้องเรียนรูปแบบใหม่ตามหลัก Social distancing
– กิจกรรมทุกรูปแบบจัดเป็น Online Platform
– บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้เรียนออนไลน์มากถึง 200 เครื่อง
– จัดสรรและวางแผนรูปแบบการเดินภายในคณะ

สอนถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official : @fms_samo