กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

คณะวิทยาการจัดการร่วมแบ่งปันน้ำใจและความห่วงใย สู้ภัย Covid-19

คณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจกับ ม.อ. วิทยาเขตตรัง โดยการร่วมบุญสั่งหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 1500 กว่าชิ้น ส่งให้นักศึกษาคนละ 2 ชิ้น เพื่อเป็นของที่ระลึกแทนความห่วงใยให้แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยส่วนหนึ่งของการรายได้จากการทำบุญครั้งนี้จะได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆต่อไป

 

ภายใต้หน้ากากนี้คุณคือ”ลูกพระราชบิดา”