กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ประกาศสำหรับบุคลากร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Coursera เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ทุกวิทยาเขต สามารถเพิ่มพูนความรู้ จากคอร์สเรียนออนไลน์ระดับโลก บน Coursera

กองทุนคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมบริจาคเข้ากองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่นี่ :  https://cvs.fms.psu.ac.th/fms_fund/index.php