กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์เรียนปริญญาโทที่ Università degli Studi di Brescia ประเทศอิตาลี

Università degli Studi di Brescia เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2020/2021 ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร ได้แก่ Management / Civil and Environmental Engineering/ Communication Technologies and Multimedia และ Management Engineering

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียดที่ : https://en.unibs.it/node/10862