กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย
  • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

Università degli Studi di Brescia เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2020/2021 ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร

ฝ่ายเลขานุการของเครือข่าย SATU Presidents’ Forum ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางระบบออนไลน์ในโครงการ “2020 SMART 2.0 Student

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น UMAP Discovery Camp 2020 ภายใต้หัวข้อ Uniquely

แจ้งกำหนดการ วันนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 59 ทั้งหมด 7 หลักสูตร 1.

ประกาศ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)ในหัวข้อ "Career Opportunities in the