กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

มีนาคม 2020

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ UMAP (UMAP IS) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น UMAP Discovery Camp 2020 ภายใต้หัวข้อ Uniquely

ประกาศ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)ในหัวข้อ "Career Opportunities in the

ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาการจัดการ มีกำหนดการที่สำคัญหลักๆ คือ วันที่เริ่มการสอนออนไลน์ วันสุดท้ายของการสอน การสอบออนไลน์ และวันที่ส่งเกรด หากมีคำถามใดๆ ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 074-287826