กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Career Opportunities in the Digital Economy Era”

ประกาศ สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat)

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)
ในหัวข้อ “Career Opportunities in the Digital Economy Era”

 

ซึ่งจัดโดย U.S. ASEAN Business Council และ U.S. Mission to ASEAN
ในวันศุกร์ ที่ 24 เม.ย.63 เวลาไทย 14.00-15.00 น รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสาร

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยตนเองที่ : https://bit.ly/2VaFEGP