กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

กำหนดปฏิทินการศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาการจัดการ

มีกำหนดการที่สำคัญหลักๆ คือ วันที่เริ่มการสอนออนไลน์ วันสุดท้ายของการสอน การสอบออนไลน์ และวันที่ส่งเกรด

หากมีคำถามใดๆ ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 074-287826