กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) จำนวน ๑ อัตรา