กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการศึกษาดูงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)