กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)