กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

มกราคม 2020

ClassStart เครื่องเพื่อการจัดการเรียนการสอน Onlineโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาระบบ ClassStart อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ติดตามได้ที่ : https://youtu.be/A2heT1s45Xk

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ภายใต้ธีม "การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12