กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563
ภายใต้ธีม “การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563
ภายใต้ธีม “การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ :
http://ncam.fms.psu.ac.th