กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ ClassStart เครื่องเพื่อการจัดการเรียนการสอน Online

ClassStart เครื่องเพื่อการจัดการเรียนการสอน Onlineโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาระบบ

ClassStart อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ติดตามได้ที่ :

https://youtu.be/A2heT1s45Xk