กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลคณะวิทยาการจัดการจากคณบดี

คณะขอแสดงความความห่วงใยของคณะวิทยาการจัดการในสถานการณ์ COVID-19

ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลคณะวิทยาการจัดการ หลังวันที่ 10 เมษายน 2563