กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมกับ National Institute of Technology (NITT) จาก ประเทศอินเดีย ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที่ 14 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานหลักสูตรการจัดการไมซ์ เป็นตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ ในการเข้าร่วมประชุมกับ National Institute of Technology (NITT) จาก ประเทศอินเดีย ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต แลกเปลี่ยนผลงานวิจัย องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน
On March 14, 2024, Associate Professor Theerawat Hungsapruek, Dean of Faculty of Management Sciences, assigned Assistant Professor Dr. Wanamina Bostan Ali, Assistant Dean for Quality Development and International Relations, along with Dr. Songsin Teerakunpisut, Director of MICE Management Program, to represent Faculty of Management Sciences in attending a meeting with the National Institute of Technology (NITT) from India. The meeting took place at the Office of the President, Hat Yai Campus, where discussions were held regarding future collaboration, exchange of research findings, knowledge, expertise, and student exchanges between the two institutions.