กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

โครงการ International Week 2024

On March 16, 2024, Associate Professor Theerawat Hungsapruek, Dean of the Faculty of Management Sciences (FMS), delivered the concluding speech for the International Week 2024 honorary guests from HAUTE ECOLE EPHEC in Belgium. The students delivered presentations on business concepts developed from their experiences during International Week 2024 to FMS academics, and a farewell party was hosted for professors and students from HAUTE ECOLE EPHEC, Belgium.
During International Week 2024, instructors and students traveled to Phatthalung province to see Dome Tanawan 2 and learn about the daily lives of coconut plantation workers. They also investigated the coconut product export company to the global market and participated in real agricultural activities. They also visited VARNI WICKERY, a community heritage tourism site in Phatthalung province, where they helped weave and manufacture gifts from native materials, including Nypa palm leaves, to give to the pupils as mementos. They continued their travel to Trang province to see Uncle Ves’ Flower Garden, a new landmark in Nam Ruem Sri, and Guanito Patissery, a business in the rice field area. They then hiked into the bush at Ban Nam Rapt. Students and lecturers from Haute Ecole Ephec gathered experiences, information, and impressions while being welcomed by the Bachelor of Business Administration (International) Program’s organizing team and Faculty of Management Sciences staff. Their joint efforts helped to ensure the success of International Week 2024.
——————————————————————–
วันที่ 16 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดโครงการ International Week 2024 แก่อาจารย์และนักศึกษาจาก Haute Ecole Ephec ราชอาณาจักรเบลเยียม จำนวน 20 คน และมีการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจจากประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ International Week 2024 ต่ออาจารย์ผู้สอนและกรรมการโครงการ ปิดท้ายด้วยการงานเลี้ยง Farewell Party เพื่ออำลาแก่อาจารย์และนักศึกษาจาก Haute Ecole Ephec ราชอาณาจักรเบลเยียม
โครงการได้นำอาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจ ณ โดมตะวัน 2 เพื่อเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชาวสวนมะพร้าว และธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวสู่สากล พร้อมลงมือปฏิบัติการทำเกษตร อีกทั้งเยี่ยมชมกระจูดวรรณี จ.พัทลุง VARNI WICKERY แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนหัตถกรรม พร้อมลงมือสานและปักกระเป๋าจากต้นกกเป็นของที่ระลึกให้นักศึกษา จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดตรัง เข้าชมสวนดอกไม้ลุงเวศน์ แลนด์มาร์คใหม่ ณ นาหมื่นศรี เยี่ยมชมกวนนิโต้ พาทิสเซอรี่ เป็นร้านค้าที่ตั้งในบริเวณที่เป็นทุ่งนา สัมผัสกับธรรมชาติ ลงแพสัมผัสธรรมชาติเขาจมป่าบ้านน้ำราบ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์จาก Haute Ecole Ephec ราชอาณาจักรเบลเยียม ได้เก็บเกี่ยวทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความประทับใจ ในการต้อนรับการดูแลจากทีมคณะผู้จัดงานจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของคณะวิทยาการจัดการ ส่วนร่วมสนับสนุนที่ได้ร่วมกันให้เกิดงาน International Week 2024