กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

 • ไทย
 • อังกฤษ

เข้าสู่ระบบ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ เปิดให้บริการแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปีด้วยกันทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้อง FMS3501, FMS3503 และห้อง FMS 3504
เวลาเปิด-ปิดบริการ
บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
และมีการให้บริการช่วงนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ วันจันทร์-พฤหัส เวลา 16.30-19.30 น.

การให้บริการ แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ดังนี้

ห้อง FMS 3501
 • จำนวนเครื่องให้บริการทั้งหมด 60 เครื่อง
 • มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์ลอย1 ตัว , ไมค์สาย 1 ตัว และ Projector
 • มีระบบควบคุมชั้นเรียน Class room management 
 • มีระบบ WiFi
 • ให้บริการ LAB SAP, ให้บริการนักศึกษาใช้งานทั่วไป, ให้บริการทางด้านการอบรม
ห้อง FMS 3503
 • จำนวนเครื่องให้บริการทั้งหมด 80 เครื่อง
 • มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์ลอย1 ตัว ,ไมค์สาย 1 ตัว และ Projector
 • มีระบบควบคุมชั้นเรียน Class room management 
 • มีระบบ WiFi
 • ให้บริการทางด้านการเรียนการสอน, ให้บริการนักศึกษาใช้งานทั่วไป, ให้บริการทางด้านการอบรม
ห้อง FMS 3504
 • จำนวนเครื่องให้บริการทั้งหมด 60 เครื่อง
 • มีอุปกรณ์โสต เครื่องเสียง , ไมค์สาย 1 ตัว และ Projector
 • มีระบบควบคุมชั้นเรียน Class room management 
 • มีระบบ WiFi
 • ให้บริการทางด้านการเรียนการสอน, ให้บริการนักศึกษาใช้งานทั่วไป