กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

FMS Student Portal ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทุกท่านเข้าสู่ระบบ FMS Student Portal กรุณาเลือกเมนูเพื่อดำเนินการต่อ
ประกาศจากคณะ ระบบสารสนเทศ

ประกาศสำหรับนักศึกษา

    Sorry, no posts matched your criteria.

    Sorry, no posts matched your criteria.

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

เมื่อเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์สาธารณะ กรุณาออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน

เมื่อเข้าใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์สาธารณะ
กรุณาออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งาน