กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University College of Yayasan Phahang, Malaysia

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.รุชดี บิลหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันอามีนา บอสตัน อลี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ Prof.Arno Immelman ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ Mr.Shebley Haslan Abdul Majid ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University College of Yayasan Phahang, Malaysia จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องประชุม ก215 ในครั้งนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี และการดำเนินกิจกรรมวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ

——————————–

Delegates from the University College of Yayasan Phahang, Malaysia has visited the Faculty of Management Sciences. On October 6, 2023, the Faculty of Management Sciences, for a study visit. They were welcomed warmly by Dr. Ruchdee Binmad, Associate Dean for Academic and International Affairs, Assistant Professor Dr. Wanamina Bostan Ali, Assistant Dean for Quality Development and International Affairs, Professor Arno Immelman, Assistant Dean for International Affairs and Mr. Shebley Haslan Abdul Majid, Foreign Expert. Participate in a welcome and discuss and exchange opinions on undergraduate curriculum management, academic activities, academic conferences of the Faculty of Management Sciences and cooperation between institutions and they are looking forward for a collaboration with FMS in the near future. At meeting room K215.