กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7841

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านต่างๆ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าของคณะวิทยาการจัดการ ได้มีการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านต่างๆ วิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ คาเฟ่ Upstairs Cafe & Bistro ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นประธานในงานพร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์อาวุโสของคณะวิทยาการจัดการ ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมงานดังกล่าว