กรุณาเลือกผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ:

โทรศัพท์ +66 7428 7900

โทรสาร +66 7428 7890

ติดตามเรา

  • ไทย

เข้าสู่ระบบ

TCAS 66

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

All Timeline TCAS'66

ข้อปฏิบัติ การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM TCAS รอบที่ 1

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

รอบ 1/2 : Portfolio

รอบ 2 : โควตา

รอบ 3 : Admission