เวลาทำการ

วันทำการ  : วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทร 0-7428-7861
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: หลักสููตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ