ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า (ประสานงาน/ จัดการคำสั่งซื้อ)
ผู้จัดการแผนกส่งออก
ผู้จัดการแผนกนำเข้า-ส่งออก
เจ้าหน้าที่ประสานงานการนำเข้า-ส่งออก
เจ้าหน้าที่ส่วนงานนำเข้า
ผู้จัดการส่งงานโลจิสติกส์และซัพพลาย
Production Planner
ผู้จัดการซัพพลายเชน
ผู้จัดการส่วนงานจัดเก็บสินค้า