ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักงานและห้องประชุมเล็ก SMEs ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)