ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประจำงานวิเทศสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือก